Rapporteringssystem

Vores rapporteringssystem

MovieStarPlanet har et rapporteringssystem, der er let at bruge, og det kræver kun nogle få klik at indsende en rapport. Vi opfordrer alle til at rapportere enhver form for dårlig opførsel, og vores moderatorer reagerer på alle rapporter inden for 24 timer.

Man rapporterer en anden bruger ved at klikke på deres brugernavn, hvilket vil åbne deres personlige profil. Her klikker man på knappen "Rapportér dårlig opførsel" (det er et udråbstegn (!) i en gul trekant) i øverste, højre side på brugerprofilen.

Report

Det er påkrævet, at brugerne vælger en overtrædelseskategori samt giver en kortfattet beskrivelse af overtrædelsen. Dette hjælper moderatorerne med at prioritere rapporterne.

Report Button (2)

Hvis en bruger bryder reglerne, bliver de låst ude fra sitet, først i fem minutter og senere i op til syv dage, alt afhængig af overtrædelsens karakter. Hvis en bruger fortsætter med at bryde reglerne, eller hvis reglerne brydes gentagne gange, kan MovieStarPlanet permanent låse deres computer/IP-adresse, så de ikke igen kan tilgå sitet. Ved at låse computer/IP-adresse forhindrer man brugeren i at tilmelde sig med en ny profil.

Brug altid MovieStarPlanets rapporteringssystem, når du vil rapportere en bruger. MovieStarPlanet undersøger sagen og træffer de nødvendige foranstaltninger. Dette indbefatter blokering af kommunikationsfunktionen, kortvarig udelukkelse fra sitet eller en permanent blokering. Hvis der er risiko for et barns sikkerhed, eller hvis der er blevet udvekslet identificérbare personlige informationer, kontakter MovieStarPlanet de relevante retshåndhævelsesinstanser på Deres vegne.