Sikkerhed

Hos MovieStarPlanet dedikerer vi mange ressourcer til at holde hjemmesiden sikker, sjovt og pæn til glæde for alle. Vi anvender både avanceret teknologi og rigtige mennesker til at moderere sitet. Vores moderatorer og supportere har en dyb forståelse for både sproget og kulturen i det land, der udgør deres arbejdsområde. De overvåger sitet og læser alle rapporter, som brugerne indsender, og de skrider til handling, så snart det er nødvendigt. Foruden rigtige mennesker har vi en automatiseret overvågning. I det følgende kan du læse mere om, hvordan MovieStarPlanet varetager brugernes sikkerhed.

Mød sikkerhedschefen hos MovieStarPlanet

Management _vj

MovieStarPlanet tager sine brugeres sikkerhed meget alvorligt. Vernon Jones er sikkerhedschef hos MovieStarPlanet, og det er hans opgave at beskytte børn mod alle former for upassende adfærd samt at sørge for, at MovieStarPlanets online community altid er så sikkert som overhovedet muligt. Vernon arbejder tæt sammen med et hold engagerede community managers og moderatorer, hvis opgave det er at yde support samt at beskytte børnene og reagere, hvis der forekommer uønsket adfærd.

Vernon har som autoriseret socialrådgiver arbejdet tæt sammen med lokale myndigheder i adskillige lande om beskyttelse af børn. Som medlem af et online børnebeskyttelses-team hos Red Barnet har han også medvirket til at udvikle tiltag til beskyttelse af børn online.

Enkle regler og gode manerer

Vores brugere skal overholde nogle helt enkle regler på MovieStarPlanet og samtidig bruge deres sunde fornuft. Vi har også brug for, at forældrene sørger for, at deres børn forstår disse regler og forstår god "Netiquette" (det uformelle adfærdskodeks på Internettet). Den vigtigste sikkerhedsregel online er, at man aldrig afslører personlige oplysninger. Den næste regel er, at man holder sit password sikkert - se vores Regler for at læse mere om dette emne.

En sikker platform

MovieStarPlanet tilbyder en sikker platform. Vi overvåger sitet, og vi opfordrer alle brugere til at rapportere upassende opførsel, stødende sprog, misbrug og upassende indhold. Vi har sikkerhedsinformationer tilgængelige på sitet, hvor brugerne kan finde informationer om de moderatorer, der overvåger sitet, samt de helt grundlæggende sikkerhedsregler, så de også kan hjælpe sig selv. Heldigvis holder de fleste brugere sig faktisk inden for rammerne og er søde ved hinanden. Det er derfor, at MovieStarPlanet er et sjovt og sikkert sted at være.

Alle moderatorer er trænet i Internetsikkerhed for målgruppen (børn på otte til femten år). De arbejder dagligt på sitet og ved, hvad der foregår blandt brugerne. Opstår der en ny trend eller tendens, bliver der øjeblikkeligt foretaget de nødvendige tiltag, og hvis der ikke allerede findes en brugbar løsning, så skaber vi vores egen.

Hos MovieStarPlanet går vi aldrig på kompromis med sikkerheden, og det er også derfor, at vi på flere måde kan blive adviseret om upassende og/eller uønsket adfærd, herunder:

  • En brugergenereret rapport
  • Live moderation af forummer
  • Målrettet søgning efter indhold foretaget af moderatorer
  • En e-mail fra en bruger eller forælder/værge
  • Brug af "Alert Words" eller ord fra listen med "Blokerede ord" i forummer eller chatrum
  • Vores liste med markerede computer IP-adresser

Vores rapporteringssystem

MovieStarPlanet har et rapporteringssystem, der er let at bruge, og det kræver kun nogle få klik at indsende en rapport. Vi opfordrer alle til at rapportere enhver form for dårlig opførsel, og vores moderatorer reagerer på alle rapporter inden for 24 timer.

Man rapporterer en anden bruger ved at klikke på deres brugernavn, hvilket vil åbne deres personlige profil. Her klikker man på knappen "Rapportér dårlig opførsel" (det er et udråbstegn (!) i en gul trekant) i øverste, højre side på brugerprofilen.

Report

Det er påkrævet, at brugerne vælger en overtrædelseskategori samt giver en kortfattet beskrivelse af overtrædelsen. Dette hjælper moderatorerne med at prioritere rapporterne.

Report Button (2)

Hvis en bruger bryder reglerne, bliver de låst ude fra sitet, først i fem minutter og senere i op til syv dage, alt afhængig af overtrædelsens karakter. Hvis en bruger fortsætter med at bryde reglerne, eller hvis reglerne brydes gentagne gange, kan MovieStarPlanet permanent låse deres computer/IP-adresse, så de ikke igen kan tilgå sitet. Ved at låse computer/IP-adresse forhindrer man brugeren i at tilmelde sig med en ny profil.

Brug altid MovieStarPlanets rapporteringssystem, når du vil rapportere en bruger. MovieStarPlanet undersøger sagen og træffer de nødvendige foranstaltninger. Dette indbefatter blokering af kommunikationsfunktionen, kortvarig udelukkelse fra sitet eller en permanent blokering. Hvis der er risiko for et barns sikkerhed, eller hvis der er blevet udvekslet identificérbare personlige informationer, kontakter MovieStarPlanet de relevante retshåndhævelsesinstanser på Deres vegne.

Alert Words

Visse sætninger kan være helt uskyldige i én sammenhæng, mens de i en anden sammenhæng kan virke upassende. Derfor har MovieStarPlanet et Alert Word-system, som automatisk laver en rapport, når et Alert Word bliver brugt. Listen med Alert Words opdateres jævnligt på baggrund af feedback og viden indhentet via brugeradfærd, mønstersøgning m.v. Vores moderatorer analyserer herefter, hvordan ordet blev anvendt og sammenholder dette med tidligere kommunikationslogs for at afgøre, om der er tale om en acceptabel brug eller om yderligere handling er påkrævet.

Blokerede ord

Chatten på MovieStarPlanet er begrænset af en såkaldt sortliste, der udelukker en lang række ord fra sitet, så disse ord slet ikke kan skrives af brugerne. Det er naturligt for børn at forsøge at bøje reglerne og afsøge grænserne. Når de opfinder et nyt "dårligt" ord ved brug af symboler eller alternative stavemåder, så opdager vi disse ord og blokerer dem. Vores sortliste bliver således konstant opdateret og revideret. Dette er en igangværende proces, og med uanede muligheder for nye ord, kan det hænde, at nogle af disse ord kortvarigt optræder i chatten, men vi tilstræber at forhindre videre brug af disse ord hurtigst muligt.

I tillæg til at begrænse chatten tæller vores system antallet af anvendte sortlistede ord samt antallet af advarsler/udelukkelser for alle brugere på en given computer. Selv brugere, der ikke bliver anmeldt, vil derfor blive opdaget af vores moderatorer, som så kan give en advarsel, en udelukkelse eller i grove tilfælde en IP-blokering.

YouTube

Det er muligt for vores brugere at dele YouTube-videoer med hinanden på MovieStarPlanet. For at forhindre upassende videoer i at dukke op på vores site har vi både manuel og automatisk moderation af YouTube-videoerne. Vores site er underlagt YouTubes mest restriktive filterindstilling, den såkaldte "YouTube Moderation Strict", men vi reviderer og forbedrer naturligvis løbende også vores egen moderationsteknik og filterindstillinger.

For flere informationer samt tips om, hvordan du kan varetage dit barns sikkerhed på YouTube, se venligst deres Parent Ressource side.

Lagring af data af sikkerhedsmæssige årsager

Vi gemmer alle data, som påkrævet ved lov. MovieStarPlanet gemmer ikke personlige oplysninger i længere tid, end loven foreskriver. I denne periode bliver de personlige oplysninger kun anvendt i det omfang, som denne aftale giver mulighed for og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Personlige oplysninger opbevares af sikkerhedshensyn og for at forebygge, efterforske, afsløre og/eller retsforfølge mulige strafbare forhold begået mod, eller af, en af vores brugere. MovieStarPlanet forbeholder sig retten til at videregive personlige oplysninger i det omfang, der kræves ved lov, samt når vi vurderer, at videregivelse af oplysninger er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, børns rettigheder, og/eller for at overholde juridisk proces, retskendelse eller retssag vedrørende vores hjemmeside.

Fortsat udvikling

Når man beskæftiger sig med børn, opstår der hele tiden nye udfordringer, og når man driver en hjemmeside som MovieStarPlanet, vil både spillet og sikkerhedsfunktionerne være i konstant udvikling. Vi lærer derfor nye ting hele tiden og samarbejder med Ngo'er og organisationer som fx Red Barnet med henblik på at forbedre sitet. Vi tøver aldrig med at tage de nødvendige skridt til at håndtere nye sikkerhedsanliggender.

Kontakt Support

Brug venligst denne formular til at kontakte vores Support med spørgsmål vedrørende sikkerhed på MovieStarPlanet. Vi tilstræber at svare på disse e-mails inden for 24 timer.

Folkene hos MovieStarPlanet

På MovieStarPlanet arbejder vi hårdt for at sørge for at sitet er sjovt og kreativt, men vi arbejder endnu hårdere for at sørge for, at det er sikkert. Hver eneste dag bliver der udført moderation på MovieStarPlanet.

Med sites i Europa, Nordamerika, Australien og New Zealand er den organisatoriske struktur vigtig. For hvert land har vi en community manager, der har det overordnede ansvar for at koordinere arbejdet på sitet og håndtere eventuelle lokale problemer.

Hvert site for de enkelte lande har også deres eget Support-team, der assisterer både brugere og forældre med konkrete spørgsmål, og de hjælper, når der er brug for assistance i forbindelse med betaling eller tekniske problemer. Alle supportere taler flydende engelsk foruden det lokale sprog.

Hvert land har endvidere et team af moderatorer, der taler det lokale sprog som modersmål. Moderatorerne tager sig af rapporterne, foretager tilfældige stikprøver samt systematiske tests og overvåger sitet og kommunikationen på MovieStarPlanet.

Mere om børn online:

SikkerChat.dk